معرفی کتاب تاریخ تمدن

» معرفی کتاب تاریخ تمدن

معرفی کتاب تاریخ تمدن

تاریخ تمدن نام کتابی از ویل دورانت است که در 11 جلد نگاشته شده است. او این کتاب را با کمک همسرش آریل دورانت نوشت. کتاب تاریخ زندگی انسان را از دوران پیشا تاریخی تا قرن هجدهم میلادی شرح می دهد. قرار بود کتاب به تاریخ معاصر غرب تا سال 1933 هم بپردازد، اما با مرگ تقریبا همزمان دورانت و همسرش کار تکمیل این کتاب ناتمام ماند و کتاب تا جلد 11 که مربوط به عصر ناپلئون است، ادامه پیدا کرده است.وی در این کتاب از آثار مورخان دیگری همچون هرودوت، آرنولد توین بی و... بهره ها برده است. دورانت به تاریخ رویکردی تحلیلی دارد و به عواملی که در طول تاریخ باعث به وجود آمدن تمدن شده اند، می پردازد. او در این اثر گرانبها به جای توجه و پرداختن به جنبه ای خاص از تاریخ، نگاهی تحلیلی به جنبه های مختلف تاریخ بشری دارد. 11 جلد کتاب به ترتیب عبارت هستند از :

جلد اول: مشرق زمین، گاهوارهٔ تمدن (۱۹۳۵)

جلد دوم: یونان باستان (۱۹۳۹)

جلد سوم: قیصر و مسیح (۱۹۴۴)

جلد چهارم: عصر ایمان (۱۹۵۰)

جلد پنجم: رنسانس (۱۹۵۳)

جلد ششم: اصلاح دین (۱۹۵۷)

جلد هفتم: آغاز عصر خرد (۱۹۶۱)

جلد هشتم: عصر لویی (۱۹۶۳)

جلد نهم: عصر ولتر (۱۹۶۵)

جلد دهم: روسو و انقلاب (۱۹۶۷)

جلد یازدهم: عصر ناپلئون (۱۹۷۵)آخرین مطالب این وبلاگشعر عاشقانهشعر و غزل - مثنوی- اشعار ناب فارسی - اشعار عاشقانه
ساخت وبلاگ
وگان - گیاه خواریبرنامه غذایی وگان ، گیاه خواری و خام گیاه خواری
روانشناس ایرانی در لندنمینو ایرانی،روانشناس و مشاور ایرانی مقیم انگلستان-لندن